Vi ønsker Siv Dagny Aasvik velkommen

Ansettelsen av Siv Dagny vil styrke oss på flere områder. Hennes bakgrunn som ordfører i Hadsel og leder i Regionrådet gjør at hun har god kompetanse på både offentlig forvaltning og næringsutvikling.
Daglig leder, Svein Erik Nicolaysen

- Å jobbe i Egga utvikling handler om å bidra til utvikling av de flotte kystsamfunnene våre, ved å spille kunder og samarbeidspartnere sterke. Jeg ser veldig frem til å bistå bedrifter og kommuner i hele regionen, sammen med mine dyktige kolleger."
- Siv Dagny Aasvik

Siv Dagny Aasvik
Velkommen til Fiskeriparken Egga Utvikling!

Egga Utvikling er et konsulentselskap som bistår bedrifter med prosjektledelse, veiledning og forretningsutvikling. Mye av arbeidet vi gjør er innenfor marin sektor, men vi har også en rekke prosjekt fra andre næringer. 

Innovasjon, motivasjon og kompetanse

Egga er et symbol på innovasjon, motivasjon og kompetanse knyttet til havet. Og på samme måte som at generasjoner før oss overvant Eggakanten, vil vi fortsette å overvinne dagens utfordringer og finne nye måter å leve bærekraftig ved, på og av havet. 

Utviklingsaktør for næringslivet langs kysten

Egga Utvikling er en utviklingsaktør for næringslivet langs kysten i nord. I en voksende næring som stadig møter nye marked, stilles det også stadig større krav og forventninger til den enkelte bedrift. Vår jobb er å bistå disse bedriftene, slik at deres hverdag blir enklere. Vi motiveres av at andre lykkes.