Lisbeth Reinholdtsen
Prosjektleder og klyngeleder for Arena Torsk
M: 951 07 060

Lisbeth er klyngeleder for Arena Torsk og arbeider med den daglige driften av klyngen, som i 2014 ble tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Hun har over 20 års erfaring med marked og salg innen marin sektor, og hun har vært leder for næringsforeningen i Øksnes. Lisbeth har sin utdannelse innen markedsføring, økonomi og ledelse, fra både Norges Eksporthøyskole og Høyskolen i Bodø. 

Tilbake