Stian Lillejord
Prosjektleder
M: 938 59 963

Stian er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø og har fordypning i arbeidsrett. Etter studiene startet han i jobben hos Fiskeriparken Egga Utvikling, hvor han arbeider med søknadsskriving, prosjektetablering og prosjektbistand. Han bistår også bedrifter med å skrive SkatteFUNN-søknader, i tett samarbeid med blant annet forskningsrådet og han har god oversikt over virkemiddelapparatet. 

Tilbake