Kompetanseløft

Visit Vesterålen i samarbeid med Egga Utvikling har de siste ukene jobbet på spreng for å imøtekomme bedriftenes behov. Visit Vesterålen ser at det er et enormt behov for tiltak, spesielt opp mot reiselivssektoren. Som et bidrag i dette har Visit Vesterålen initiert et kompetanseløft for medlemsbedriftene i Vesterålen, sammen med Egga Utvikling AS. Dette kompetanseprogrammet skal bidra til at reiselivsnæringen i Vesterålen kommet styrket ut, kompetanse- og kvalitetsmessig.

 

 

Kompetanseløft
Stokmarknes, 14.04.2020
Last ned pressemelding (842.85kb)

Visit Vesterålen og Egga Utvikling lanserer nå et gratis kompetanseløft for reiselivet i Vesterålen.

Kurspakkene fremover er som følger:

Korte webinarer- lett innføring:

17.april kl.12.00-13.30           Digital markedsføring og storytelling i sosiale media

24.april kl.12.00-13.00           Nettside og google markedsføring

30.april kl. 12.00-13.30          Bruk av digitale kanaler for drømming, planlegging og kjøp

08.mai kl. 12.00-13.30           Prinsippene for innholdsmarkedsføring i sosiale media

15.mai kl.12.00-13.30            Hvordan ta bilder og skrive for sosiale media

22.mai kl.12.00-13.30            Filming, redigering og teksting til sosiale media

 

Digitale kurs – dybde kurs:

21.april  kl.13.00-15.00         Prising og økonomi

Visit Vesterålen inviterer til et av våre viktigste kurs i prising og økonomi – utviklet av Børre Berglund. Dette sier Jan Engstad i Lofoten Aktiv etter å ha deltatt på kurset for andre gang: «Har vært på kurs nå i regi av Visit Vesterålen om kalkulering og merverdiavgift, endringer og tilpassing. Jeg er med på dette fordi det skjer stadig vekk nye ting og man må tilpasse både prising og hvordan man bruker momsen slik at det blir rett. Veldig greit å få gjennomføre». Påmelding senest 14.april til kjetil.paulsen@vestreg.no

27.-28.mai                              Bli god på nett 

Kurset tar for seg tema som «Hvordan utnytte sosiale medier i markedsføringen», «Søkemotoroptimalisering» og «Hvordan skrive for nett, billedbruk og film». Underveis i kurset får du mange tips og triks, og lærer blant annet om ulike verktøy innen sosiale medier, annonseringsplattformer, hva som egentlig skjer i et Google-søk, om enkle og gratis Google-verktøy, hvordan du tar litt bedre bilder og hvordan du lager videosnutter ved hjelp av en mobiltelefon. Kurset er praktisk rettet, og det blir mange anledninger til å jobbe på eget nivå, med egen bedrift. I forkant av kurset, får du en digital helsesjekk, som gir en vurdering av deres nettsted, synlighet i Google og aktivitet i sosiale medier. Helsesjekken viser hvor din bedrift fremstår bra digitalt og hvor forbedringspotensial. Inkludert i kurset, får også hver bedrift 1 time individuell rådgivning med kursholder, hvor man jobber med selvvalgte tema. Rådgivningstimen bookes i etterkant av kurs.

Juni 2020                                Pakking, salg og distribusjon

Gjennom kurset gjør vi deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra til en bredere og mer konstandseffektiv distribusjon av ditt reiselivsprodukt.

Du får vite mer om:

• Merkevaren Norge
• Reiselivets verdikjede
• Etterspørselen i ulike markeder og innholdet i attraktive pakker
• Pakkereiseloven og turproduksjon
• Distribusjonsformer og kostnader
• Salg, salgskampanjer og relasjonssalg
• Internett som distribusjonskanal og dynamisk pakketering

August 2020               Godt vertskap

Kurset blander inspirasjonsforelesning med dialoger, refleksjoner og praktiske øvelser. Du lærer om «10 nøkler for en sterk vertskapskultur» og lager en handlingsplan for å videreutvikle vertskapet i din bedrift. Deltakere får kursbevis etter å ha gjennomført programmet. Kurset går over to dager, men med et opphold mellom dagene for å fange opp erfaringer og utfordringer i kursperioden.