Tjenester

Fiskeriparken Egga Utvikling har gjennom tiden levert mange ulike tjenester, men det er spesielt noen områder hvor vi over tid har bygget opp særlig kompetanse.

Vår oppgave er å bidra til vekst og utvikling i lokalt næringsliv, den marine næringen for øvrig og hvitfisknæringen spesielt. Det er på grunn av Eggakanten at vi mot alle odds kan bo og leve her nord. Det er den som gjør at vi kan leve av og for like naturressurser. Eggakanten har alltid tiltrukket seg de som vil skape muligheter i et utfordrende miljø – og det er nettopp det vi ønsker å gjøre. Vi motiveres av at andre lykkes.