Prosjektledelse

Egga Utvikling har en stor og bred prosjektportefølje. Vi har over tid opparbeidet oss kompetanse på prosjektledelse, samt fasilitering av bedriftsklynger og bedriftsnettverk. Flere av de ansatte har også gjennom ført PLP-kurset med eksamen og har utdanning innen prosjektledelse.

 

Vår kjennskap til virkemiddelapparatet gjør oss særlig god på ledelse av FoU-prosjekt innen marine næringer. I tillegg leder vi i dag et bedriftsnettverk som er en del av Innovasjon Norge sitt Arena-program. Dette har gitt oss gode erfaringer innen prosjektledelse.