Rådgiving

Over tid har vi bygget opp kjennskap og erfaring til virkemiddelapparatet. Vi tilbyr generell rådgiving på dette området, i tillegg til søknadsskriving, prosjektetablering, ledelse og rapportering av prosjekter.

I tillegg er rådgiving og veiledning innen førstelinjetjenesten i Hadsel Kommune et viktig område for oss. Denne rådgivningen baserer seg i hovedsak på gründerveiledning og på å vurdere hvilket virkemiddelapparat som er riktig for de ulike tilfellene.